Podbudowa płyty

Wykonanie każdej naszej płyty fundamentowej, zaczynamy (po wykonaniu badań gruntu i koniecznego projektu) od zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi, i wykonania odpowiedniej podbudowy... To bardzo istotny element całej budowy i ma decydujący wpływ na późniejszą eksploatację obiektu. Podbudowę wykonuje się najczęściej z odpowiedniej pospółki, która pod wpływem działania odpowiednich czynników daje się łatwo zagęścić. Zagęszczanie następuje przy pomocy zagęszczarki mechanicznej i wykonywane jest warstwowo co 20-30cm. Podczas zagęszczania w suche dni, pospółkę można zwilżać wodą. Pomaga to w układaniu ziaren pospółki blisko siebie a co za tym idzie, poprawia stopień zagęszczenia. UWAGA - całkowicie mokrej pospółki nie zagęszczamy. Równie dobrym materiałem na podbudowę jest kamień. Kamień ma wiele zalet a w niektórych aspektach przewyższa pospółkę piaskową. Jest o około 50% droższy od piasku, co powoduje że jest używany sporadycznie. Podbudowa wykonana na kamieniu, jest stabilniejsza oraz całkowicie odporna na podciąganie wilgoci. Dodatkowym atutem jest fakt, że zabezpiecza izolację płyty przed szkodnikami ziemnymi. Do naszych celów nadaje się większość mieszanek sprzedawanych przez kamieniołomy i składy z kruszcem. Również tłuczeń nie odsiany, który jest jednym z tańszych materiałów, będzie się nadawał idealnie. Nie należy wybierać zbyt dużych granulacji. Ma to wpływ na późniejsze zagęszczenie podbudowy. Praktycznie równocześnie z pracami ziemnymi związanymi z ułożeniem podbudowy płyty, prowadzi się przepusty pod wszelakie przyłącza oraz wykonuje kanalizację.

Kanalizacja i woda

Kanalizacja stanowi nieodzowny element każdego domu. Czy dom na płycie, czy standardowo na fundamencie ławowym, kanalizacja musi być wykonana zgodnie z normą i ogólnie przyjętymi standardami... Przy wykonywaniu kanalizacji domu na płycie fundamentowej, geodeta już podczas tyczenia osi budynku, nanosi wszystkie punkty poboru wody i przyłącza kanalizacyjne. Na tak przygotowaną „mapę płyty”, układa się sieć kanalizacyjną, łącząc ją ze sobą i wypuszczając jej główną część dwa metry poza obrys płyty. Wpięcie w zbiornik z szambem bądź w sieć kanalizacji miejskiej, może nastąpić w dowolnym późniejszym czasie. Wszystkie rury odprowadzające, powinny być montowane z należytymi spadkami oraz ułożone najlepiej w warstwie piaskowej. Nasza firma, całą sieć pod płytą fundamentową oraz wszystkie łącza kanalizacyjne wykonuje z elementów firmy MAGNAPLAST lub inne markowe rury. Daje to inwestorowi gwarancję długiego i bezproblemowego użytkowania. Po wykonaniu płyty, inwestor ma do swego użytku w pełni sprawną i gotową do użytku kanalizację. Pozwala to skrócić czas budowy i daje pewną oszczędność kosztów.

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna płyty fundamentowej to bardzo ważna kwestia i jeden z głównych czynników, gdzie płyta przeważa nad tradycyjnym fundamentem ławowym. To tutaj różnica jest najbardziej widoczna. Czym i jak izoluje się płytę fundamentową? Rynek budowlany w Polsce i na świecie, zafundował nam czasy w których wybór materiałów ogólnobudowlanych jest olbrzymi. Jeśli chodzi o izolacje naszych domów jest równie dobrze. Można wybierać między wełną skalną, natryskiem pianki, różnego rodzaju styropiany, płyty hybrydowe itd. Nie sposób nawet opisać wszystkiego. Na nasz użytek jednak, a więc na potrzeby izolacji płyty fundamentowej, skupimy się na materiale który nadaje się do długotrwałego kontaktu z wilgocią, oraz umie przenosić wysokie obciążenia a takie będzie generował nasz dom. Mowa o: STYRODUR (XPS), który jest jednym z najlepszych komponentów izolacyjnych pod płytę fundamentowa. Dzieje się tak z racji parametrów XPS czyli wytrzymałość na ściskanie długotrwałe, oraz na nasiąkliwość. W obu tych kategoriach, XPS wychodzi dużo lepiej czyli posiada dużo większą wytrzymałość na ściskanie od swojego „kuzyna” EPS, ale też dużo mniejszą nasiąkliwość. Nasza firma na podstawie projektu, może wykonać płytę fundamentową zarówno na EPS jak i na XPS. Każdy przypadek, należy rozpatrywać indywidualnie konsultując wszystko z konstruktorem i architektem wykonującym projekt. Samo ułożenie szalunku pod płytę fundamentową, rozpoczynamy od ułożenia bocznego szalunku traconego z płyt XPS/EPS. następnie układamy spód szalunku z płyt na tzw. "mijankę". Taki sposób układania izolacji, dodatkowo zabezpiecza potencjalne miejsca w których mogłyby wystąpić straty ciepła do gruntu. Całość wykonujemy z należytą uwagą i dopilnowaniem by nie powstały mostki termiczne. Wykonujemy również płyty na szkle piankowym.

Zbrojenie i betonowanie

Zbrojenie płyty fundamentowej to kluczowa część jej tworzenia. To od poprawności ułożenia i powiązania zbrojenia, zależy późniejsza sztywność płyty oraz jej wytrzymałość. O ilości zbrojenia i sposobie jego montażu decyduje konstruktor... Nasza firma wykonuje tradycyjne zbrojenie swoich płyt fundamentowych. Nie pracujemy na gotowych zgrzewanych siatkach układanych na zakład. Nasze płyty są zbrojone z całych prętów (tzw. dłużyca = 12 m), które jeśli rozmiar płyty jest mniejszy niż 12 metrów, przycinamy na miejscu do odpowiednich rozmiarów. Pręty są wiązane na "co drugie oko", tak aby podczas betonowania wszystko pozostało na swoim miejscu. Zbrojenie układa się na dystansach betonowych, które w takiej konstrukcji jak płyta fundamentowa mają najczęściej 5cm grubości. Zbrojenie z całych prętów, choć czasochłonne - korzystnie wpływa na statykę konstrukcji i podnosi jej sztywność. Sposób zbrojenia, ilość stali i jej rozkład ustalony jest w projekcie konstrukcyjnym i obliczany przez konstruktora z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami. Po zazbrojeniu całej płyty, następuje jej zalanie mieszanką betonową. Klasa betonu jest obliczana i dobierana przez konstruktora. Najczęściej jest to beton klasy: C20/25 Beton należy wibrować w odpowiedni sposób, tak aby usunąć z mieszanki powietrze, oraz tak aby mieszanka dobrze oblepiła pręty zbrojeniowe. Powierzchnię betonu zaciera się przy pomocy łaty wibracyjnej, która dodatkowo wibruje całość poprawiając zagęszczenie mieszanki - to z kolei wpływa z korzyścią na końcową wytrzymałość betonu. Po zabetonowaniu płyty, na życzenie inwestora – nasza firma wykona poprawną pielęgnację płyty fundamentowej bądź pokryje jej powierzchnię preparatem pielęgnującym (brak konieczności polewania betonu wodą). Ma to na celu poprawne jego wiązanie w pierwszych dniach dojrzewania, zmniejszenie ryzyka wystąpienia rys skurczowych, oraz osiągnięcie zakładanej wytrzymałości końcowej całej konstrukcji. Zbroimy również nasze płyty prętami kompozytowymi.

Pielęgnacja betonu